Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
  Зурванизма - другата Иранска вяра...

/Е. Абади/

/Кукери изпълняват Зурванистки ритуал -  Персия/

В праисторически времена, иранските племена се преместели от земите покрити с лед, към тези с по-топъл климат, където се заселили. В техният път, в тишинина на природата, бидейки учудени от искрящите звезди, те развиват система от принципи и идеологии, който отговаряли на въпросите относно природата и живота и отговаряли на голяма част от въпросите породени от безкраиността на вселената. Когато някой от племената дотигнали местността която те нарекли Еран(в центъра на днешен Иран), те се заселили трайно. Местоположението на облатта, като център на света, по средата между Европа, и изтока, води до възникването на множество култове и религии, някой от който се разпрострели из целият свят, и като цяло изиграли съществена роля в формирането на днешната човешка цивилизация. Някой от тези религий, са живи дори днес, като Зороастризма, но други като Митраизма са известни само заради интереса към древните вярвания, а трети като Зурванизма са почти забравени, въпреки че все още се изповядват я някой закътани провинциални крайща на Иран. Зороастризма, вярва че има Добро(Ахура Мазда), и зло(Ахриман), две сили в постоянна битка помежду си. Каквото и зло да се случи на света то е направено от Ахриман, и каквото и добро да сполети хората, то непременно идва от Ахура Мазда.

Сасанидската Империя, в която се е разпространявал Зурванизма

Повечето от другите ирански религии, в контакт с Зороастрииски иранци, вярват в един Бог, който е цялостен. Тези религии са били в скрит конфликт с Зороастризма и най-вероятно това е остслабвало влиянието на всички религии като цяло в иранският свят.

През Сасанидското управление(224-652), се родила вяра, вероятно реакция на Зороастризма, към монотеистичните религии. Вярата процъфтявала през този период, но възникнала много по рано. Тя станала известна като Зурванизъм(или Зерванизъм), който са вярвали в "Зерван"  - "време", и "Екран" "безкрай". За Зерванистите времето е било Бог, и могъщият властелин на света. Времето според тях не може да има създател. То няма начало и няма край. Дори в зороастрииски документи, Зерван е бил споменаван, и дори в места където самият Зороастър е проповядвал, е имало силен паралелен култ към Зерван.

Според сайта http://surva-bg.com/ Българският обичай Сурва, е свързан с Бог Зурван и култът към този Бог е все още запазен при нас. Не е ясно обаче, дали той е бил върховен наш Бог, или е бил само един от второстепенните ни богове, поради наличието на сведения за почитане и на други богове от древните българи.

 Според историците, тази религия не се е развила като идея на един единствен човек. Нямало е лидер или пророк, но идеята излязла от общото разбиране на обществото. Идеята по-късно била съгласувана с идеята за доброто и злото в Зороастризма, с разликата че те били считани за две явления родени от утробата на времето. По този начин се предполага че се е постигнало помирение между Зороатрииският дуализъм и концепцията на Монотеизма, след като Времето е считано за баща на Доброто и Злото.

 /Зурванистка статуетка, и графит от Плиска./


Зурванизма доминирал най силно в западните части на Иран, където дори днес е бегло познат, и дори влязъл в Гръко-Римската култура. Силата на Зерван е била свързвана с движението на звездите, по които се е измервало и самото време.

 Зерванизма е една от първите религии, създал такава йерархия, в която материалният свят е най ниското ниво. Свят оценяващ време и космос. Някой учени смятат че Зерванизма е модифицирана форма на Зороастризма която се появила по времето на Сасанидите. Тя се противопоставяла на правият зороастризъм и неговият дуализъм. Според Зерванизма, времето само по себе си е безкрайно, вечено и неродено, като то е извор на всичко в живота.В други Ирански Религии, Зерван понякога е просто бог на Времето. 

Видео за празникът Сурва:

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

За Авторите